Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

VZDĚLÁNÍM K SEBEPOZNÁNÍ

Naše škola realizuje projekt s názvem Vzděláním k sebepoznání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015610 – Šablony pro SŠ a VOŠ II.

 

Naše škola realizuje projekt s názvem Vzděláním k sebepoznání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015610, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022.

Projekt je zaměřen na:

 

· vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, osobnostního rozvoje, informačních a komunikačních technologiích

 

· sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 

· zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

 

· stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 

· kluby komunikace v cizím jazyce pro žáky SŠ

 

· doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

· projektové dny ve škole

 

· projektové dny mimo školu

 

· komunitně osvětová setkávání

 

 

Hlavními cíli projektu jsou:

 

· zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

· zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.