Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady
8.10.2020

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Volebního řádu školské rady Ústeckého kraje ze dne 3. 10. 2018 proběhly ve škole volby do školské rady s následujícím výsledkem:

· z řad pedagogických pracovníků školy byli zvoleni: Mgr. Zuzana Čapková a Ing. Bc Jiří Gärtner;

· z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, resp. zletilých žáků byly zvoleny: Mgr. Markéta Vrkoslavová a Simona Šípová.

 

 

Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vloženo: 16.6.2020 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 836x
Pod následujícími odkazy naleznete výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů pro školní rok 2020/2021

Výsledky jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly uchazečů.  Registrační číslo nalezne uchazeč v dopise, ve kterém obdržel zároveň kritéria přijímacího řízení a bylo také uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.

 

Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na naší škole musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek ředitelce školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů (do 23. 6. 2020 pro čtyřleté obory a do 24. 6. 2020 pro osmileté gymnázium) ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze odevzdat v pracovní dny v čase 6:30 - 15:00 u hospodářky školy nebo jej lze zaslat poštou.

 

Poučení o právních důsledcích neodevzdání  zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona - podrobnější informace naleznete zde.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK MUSÍ BÝT PODEPSÁN UCHAZEČEM I ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!!! 

 

 

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) (Velikost: 475.26 kB)

 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) (Velikost: 561.09 kB)

 

36-45-M/01 Technická zařízení budov (Velikost: 554.25 kB)

 

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (Velikost: 554.76 kB)

 

36-47-M/01 Stavebnictví - Architektura a interiérový design (Velikost: 501.72 kB)

 

21-42-M/01 Geotechnika (Velikost: 541.88 kB)

 

 

 Veškeré obecné informace k výsledkům JPZ naleznete zde.