Kotva
3D interaktivní prohlídka
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

 

 

 

 

 

 

Sponzoři

Mapa webu
A
A
A

Profilové zkoušky

Vloženo: 4.9.2023 | Autor: Holikova
Zde naleznete informace o profilových zkouškách MZ 2024 společných pro gymnázium i SPŠ

Model maturitní zkoušky (Velikost: 498.84 kB)

Nabídka předmětů pro povinné i nepovinné profilové zkoušky pro jednotlivé obory (Velikost: 763.83 kB)

 

Profilové zkoušky společné pro Gymnázium i SPŠ

Český jazyk a literatura (Velikost: 532.4 kB)

Cizí jazyk (Velikost: 534.45 kB)

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu maturitní písemné práce z jazyků (Velikost: 592.24 kB)

 

Témata jednotlivých zkoušek naleznete zvlášť pro Gymnázium a zvlášť pro SPŠ pod příslušnými odkazy v levém menu.

 

Možnost náhrady zkoušky z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Formulář žádosti o náhradu zkoušky z CJ ve formátu docx (Velikost: 307.19 kB)

 

Formulář žádosti o náhradu zkoušky z CJ ve formátu pdf (Velikost: 553.69 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.