Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Mgr. Dana Zlatníková

Matematika, výchovný poradce

Telefon+420 417 831 132
E-mailzlatnikova@gspsd.cz

Jaroslav Vráblík

Praxe

Telefon+420 417 831 132
E-mailvrablik@gspsd.cz

Mgr. Lucie Vondrová

Matematika, ICT

Telefon+420 417 831 132
E-mailvondrova@gspsd.cz

Bc. Lukáš Vavřinec

Tělesná výchova

Telefon+420 417 831 132
E-mailvavrinec@gspsd.cz

Mgr. Petra Truncová

Český jazyk a literatura

Telefon+420 417 831 132
E-mailtruncova@gspsd.cz

Bc. Jaroslav Tichý

IVT, metodik ICT

Telefon+420 417 831 132
E-mailtichy@gspsd.cz

Mgr. Eva Talacová

Matematika, fyzika

Telefon+420 417 831 132
E-mailtalacova@gspsd.cz

Natálie Švehlová

Výtvarná výchova

Telefon+420 417 831 132
E-mailsvehlova@gspsd.cz

Bc. Petr Škvarček

Anglický jazyk, hudební výchova

Telefon+420 417 831 132
E-mailskvarcek@gspsd.cz

Ing. Vlasta Šimmerová

Odborné předměty

Telefon+420 417 831 132
E-mailsimmerova@gspsd.cz

Jan Šimánek

Anglický jazyk

Telefon+420 417 831 132
E-mailsimanek@gspsd.cz

Bc. Jan Stibor

Tělesná výchova

Telefon+420 417 831 132
E-mailstibor@gspsd.cz

Ing. Jana Soprová

Odborné předměty stavebnictví

Telefon+420 417 831 132
E-mailsoprova@gspsd.cz

Ing. Jana Skácelíková

Odborné předměty geodézie

Telefon+420 417 831 132
E-mailskacelikova@gspsd.cz

Mgr. Markéta Rožcová

Anglický jazyk, český jazyk a literatura

Telefon+420 417 831 132
E-mailrozcova@gspsd.cz

Ing. Jana Poláková

Odborné předměty

Telefon+420 417 831 132
E-mailpolakova@gspsd.cz

Ing. Monika Pinkavová

Odborné předměty geodézie a TZB

Telefon+420 417 831 132
E-mailpinkavova@gspsd.cz

Ing. Barbora Pašingerová

Odborné předměty TZB a stavitelství

Telefon+420 417 831 132
E-mailpasingerova@gspsd.cz

Květoslav Novák

Odborné předměty TZB

Telefon+420 417 831 132
E-mailnovak@gspsd.cz

Mgr. Věra Mlnaříková

Biologie, chemie

Telefon+420 417 831 132
E-mailmlnarikova@gspsd.cz

Mgr. Martina Mašková

Německý jazyk, anglický jazyk

Telefon+420 417 831 132
E-mailmaskova@gspsd.cz

Bc. Ondřej Mašek

Český jazyk a literatura, dějepis

Telefon+420 417 831 132
E-mailmasek@gspsd.cz

Mgr. Jan Macák

Matematika, fyzika, IVT

Telefon+420 417 831 132
E-mailmacak@gspsd.cz

Ing. arch. Jan Kuták

Odborné předměty TZB a architektury

Telefon+420 417 831 132
E-mailkutak@gspsd.cz

Mgr. Jana Körschnerová

Ruský jazyk, společenské vědy, metodik prevence sociálně-patologických jevů

Telefon+420 417 831 132
E-mailkorschnerova@gspsd.cz

Ing. Jana Königová

Odborné předměty geodézie

Telefon+420 417 831 132
E-mailkonigova@gspsd.cz

Ing. Iva Kloudová

Odborné předměty

Telefon+420 417 831 132
E-mailkloudova@gspsd.cz

Ing. Petra Josefusová

Odborné předměty

Telefon+420 417 831 132
E-mailjosefusova@gspsd.cz

Ing. Stanislav Jakoubek

IVT, programování

Telefon+420 417 831 132
E-mailjakoubek@gspsd.cz

Mgr. Jarmila Chárová

Český jazyk a literatura, francouzský jazyk

Telefon+420 417 831 132
E-mailcharova@gspsd.cz

Ing. Sarki Hustaz

Anglický jazyk

Telefon+420 417 831 132
E-mailhustaz@gspsd.cz

Ing. arch. Jan Hanzlík

Odborné předměty architektury

Telefon+420 417 831 132
E-mailhanzlik@gspsd.cz

Mgr. Kateřina Halamková Tarnopolská

Chemie, biologie, geologie

Telefon+420 417 831 132
E-mailhalamkova@gspsd.cz

Ing. Jiří Gärtner

Odborné předměty geodézie

Telefon+420 417 831 132
E-mailgartner@gspsd.cz

Bc. Vít Dupák

Anglický jazyk

Telefon+420 417 831 132
E-maildupak@gspsd.cz

Mgr. Zuzana Čapková

Německý jazyk, dějepis, koordinátor ŠVP

Telefon+420 417 831 132
E-mailcapkova@gspsd.cz

Mgr. Vratislava Čadková

Zeměpis

Telefon+420 417 831 132
E-mailcadkova@gspsd.cz

Mgr. Bohdan Bušek

Český jazyk a literatura, výtvarná výchova, metodik prevence sociálně-patologických jevů

Telefon+420 417 831 132
E-mailbusek@gspsd.cz

Ing. arch. Daniel Appel

Odborné předměty TZB

Telefon+420 417 831 132
E-mailappel@gspsd.cz

Mgr. Gabriela Abrhamová

Matematika, fyzika

Telefon+420 417 831 132
E-mailabrhamova@gspsd.cz
Celkem: 40 kontaktů