Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
ISIC karty k vyzvednutí
26.10.2020

Nové plastové ISIC karty (žádost podaná v říjnu 2020) jsou připraveny k vyzvednutí v sekretariátu školy dne 27.10.2020 a potom od 2.11.2020 v době od 7.00 do 12.00 hodin.

V případě dotazů volejte na telefon 605 210 421 – A. Bárová

Do školy je nutné vstupovat bočním vchodem, jednotlivě a s rouškou!!!!!!!!

Výsledky voleb do školské rady
8.10.2020

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Volebního řádu školské rady Ústeckého kraje ze dne 3. 10. 2018 proběhly ve škole volby do školské rady s následujícím výsledkem:

· z řad pedagogických pracovníků školy byli zvoleni: Mgr. Zuzana Čapková a Ing. Bc Jiří Gärtner;

· z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, resp. zletilých žáků byly zvoleny: Mgr. Markéta Vrkoslavová a Simona Šípová.

 

 

Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

VZDĚLÁNÍM K SEBEPOZNÁNÍ

Naše škola realizuje projekt s názvem Vzděláním k sebepoznání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015610 – Šablony pro SŠ a VOŠ II.

 

Naše škola realizuje projekt s názvem Vzděláním k sebepoznání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015610, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022.

Projekt je zaměřen na:

 

· vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, osobnostního rozvoje, informačních a komunikačních technologiích

 

· sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 

· zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

 

· stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 

· kluby komunikace v cizím jazyce pro žáky SŠ

 

· doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

· projektové dny ve škole

 

· projektové dny mimo školu

 

· komunitně osvětová setkávání

 

 

Hlavními cíli projektu jsou:

 

· zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

· zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.