Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady
8.10.2020

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Volebního řádu školské rady Ústeckého kraje ze dne 3. 10. 2018 proběhly ve škole volby do školské rady s následujícím výsledkem:

· z řad pedagogických pracovníků školy byli zvoleni: Mgr. Zuzana Čapková a Ing. Bc Jiří Gärtner;

· z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, resp. zletilých žáků byly zvoleny: Mgr. Markéta Vrkoslavová a Simona Šípová.

 

 

Mgr. Hana Kutáková, MBA, ředitelka školy

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Vloženo: 29.4.2015 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 445x
7. 7. 2020 se bude konat 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků oborů naší školy s nabídkou volných míst.

  • Přihláška do 2. kola se pro všechny níže uvedené obory podává do 3. července 2020, a to osobně do sekretariátu školy nebo poštou na adresu: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12, 419 01 Duchcov
  • (Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové ZŠ, nebo ji můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Přihláška ke studiu)
  • Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem a žákem. v případě žáků hlásících se na osmiletý obor Gymnázium musí být přihláška podepsána žákem a oběma zákonnými zástupci
  • V přihlášce uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • Uchazeči, kteří si podají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, již nekonají písemné testy.
  • Kritéria pro přijetí v 2. kole pro všechny obory naleznete zde (Velikost: 207.36 kB)
  • Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole bude zveřejněn 7. 7. 2020 na webových stránkách školy – www.gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
    odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Počty volných míst v jednotlivých oborech:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Počet volných míst

79-41-K/81

Gymnázium (osmileté)

denní

7

79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté)

denní

10

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

8

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

6

21-42-M/01

Geotechnika - dálkové pětileté studium

dálková

10

36-47-M/01

Stavebnictví

Architektura a interiérový design

denní

5