Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Vloženo: 29.4.2015 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 799x
7. 7. 2020 se bude konat 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků oborů naší školy s nabídkou volných míst.

  • Přihláška do 2. kola se pro všechny níže uvedené obory podává do 3. července 2020, a to osobně do sekretariátu školy nebo poštou na adresu: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12, 419 01 Duchcov
  • (Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové ZŠ, nebo ji můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Přihláška ke studiu)
  • Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem a žákem. v případě žáků hlásících se na osmiletý obor Gymnázium musí být přihláška podepsána žákem a oběma zákonnými zástupci
  • V přihlášce uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • Uchazeči, kteří si podají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, již nekonají písemné testy.
  • Kritéria pro přijetí v 2. kole pro všechny obory naleznete zde (Velikost: neznámá)
  • Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole bude zveřejněn 7. 7. 2020 na webových stránkách školy – www.gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
    odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Počty volných míst v jednotlivých oborech:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Počet volných míst

79-41-K/81

Gymnázium (osmileté)

denní

7

79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté)

denní

10

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

8

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

6

21-42-M/01

Geotechnika - dálkové pětileté studium

dálková

10

36-47-M/01

Stavebnictví

Architektura a interiérový design

denní

5