Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Školní průkaz ISIC
3.9.2020

Školní průkaz ISIC lze objednat do 2. 10. 2020. Bližší informace po kliknutí zde.

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Vloženo: 29.4.2015 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 393x
7. 7. 2020 se bude konat 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků oborů naší školy s nabídkou volných míst.

  • Přihláška do 2. kola se pro všechny níže uvedené obory podává do 3. července 2020, a to osobně do sekretariátu školy nebo poštou na adresu: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12, 419 01 Duchcov
  • (Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové ZŠ, nebo ji můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Přihláška ke studiu)
  • Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem a žákem. v případě žáků hlásících se na osmiletý obor Gymnázium musí být přihláška podepsána žákem a oběma zákonnými zástupci
  • V přihlášce uveďte telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • Uchazeči, kteří si podají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, již nekonají písemné testy.
  • Kritéria pro přijetí v 2. kole pro všechny obory naleznete zde (Velikost: 207.36 kB)
  • Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole bude zveřejněn 7. 7. 2020 na webových stránkách školy – www.gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
    odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Počty volných míst v jednotlivých oborech:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Počet volných míst

79-41-K/81

Gymnázium (osmileté)

denní

7

79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté)

denní

10

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

8

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

6

21-42-M/01

Geotechnika - dálkové pětileté studium

dálková

10

36-47-M/01

Stavebnictví

Architektura a interiérový design

denní

5