Kotva
Aktuality
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
2.6.2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete zde

Hledá se GEODET
31.5.2023

Více informací po kliknutí zde.

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024
17.5.2023

Informace o 2. kole přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 naleznete zde

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 14.11.2014 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 53777x
Škola vznikla sloučením dvou institucí - gymnázia a střední průmyslové školy. Tradice obou škol sahá až do dvacátých let minulého století. V současnosti sídlí obě školy v budově gymnázia, která byla postavena v roce 1927. Po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v letech 1990 1996 je dominantou města Duchcova. Jako jedna z nejkrásnějších staveb na severu Čech je zapsána v regionálním seznamu architektonických památek

 

HISTORIE SAMOSTATNÉ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY 

 

1919 - 1938

Brzy po vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 se jevilo jako prvořadé zřídit českou odbornou školu. V Duchcově existovala do té doby jen německá odborná škola (Bergschule). Ministerstvo školství zřídilo dne 1. prosince 1919 Státní odbornou horní školu se sídlem v Duchcově. Do prvního ročníku se přihlásilo 46 českých horníků.

První rok vyučování probíhal za ztížených podmínek. Škola měla k dispozici jen jednu místnost v duchcovském německém gymnáziu. Profesorský sbor se prakticky skládal ze dvou profesorů, ředitele Dr. Ing. Aloise Parmy a jeho asistenta Ing. Václava Přibáně. Později se škola přestěhovala do prostornějších místností valdštejnského zámku v Duchcově.

 

1938 - 1941

Doba okupace byla pro školu, stejně tak jako pro celou republiku, velmi těžká. V roce 1938 bylo pohraničí zabráno Němci. Dne 23. září bylo vyučování zastaveno a 10. října nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty přeložení školy do Kladna s tím, že žáci zapsaní v Duchcově vyjdou školu a noví nebudou přijímáni. Koncem školního roku dne 30. června 1941 byla škola likvidována.

 

1945 - 1959

Po skončení 2. světové války v květnu 1945 byla budova bývalé německé horní školy (v Bezručově ulici) zajištěna zástupci MNV v Duchcově. Do Duchcova přijel z Kladna bývalý ředitel školy Ing. Hugo Malý, aby převzal školní budovu i s inventářem. Do 1. ročníku bylo přijato 37 žáků. Doba studia byla stanovena na 2 roky. Vyučovalo se jen dopoledne. Odpoledne žáci fárali na dolech.

Školní rok 1952 - 53 začal již v nové budově bývalé národní školy Hynka Holuba v ulici Kubicových. Ve školním roce 1954 - 55 bylo studium dosavadního oboru Dobývání uhelných ložisek rozšířeno o obor Důlní měřictví. Ve školním roce 1955 - 56 byla navázána družba s hornickou školou E. Thälmanna v Senftenbergu v NDR, která trvala až do 80. let.

 

1959 – 1969

Počátek 60. let byl určitým mezníkem ve vývoji školy. Rozmach těžby v 60. letech vedl ke stupňování požadavků na počty absolventů Střední průmyslové školy hornické v Duchcově, jak se od roku 1961škola jmenovala. Aby se zrychlila příprava absolventů, zavedl se pro vyučené horníky tříletý studijní obor Dobývání ložisek uhelných. Zřízen byl rovněž studijní obor Důlní mechanizace a elektrifikace a specializace Úprava uhlí.

V letech 1960 až 1970 se rozšířily studijní formy ještě o dálkové studium, obor Geologie a vrtání. Koncem 60. let byly zavedeny obory Zařízení silnoproudé elektrotechniky a Geodézie.

 

1969 – 1979

1. září 1979 došlo k poslední změně názvu školy na Střední průmyslovou školu. Ve druhé polovině osmdesátých let došlo také ke změně a přejmenování hornického oboru na Hornictví a hornická geologie.

 

1989 – 1999

V důsledku útlumu českého hornictví po roce 1989 klesl zájem o obor Hornictví a hornická geologie. Poslední absolventi denního studia oboru Hornictví a hornická geologie odešli ve školním roce 1995-96. Škola začátkem devadesátých let otevírá nový obor: Technická zařízení budov. 

 

1999 – 2009

Ve školním roce 2005/06 se dosavadní obory TZB a GEO rozšířily o obor nový - Užitou geologii, pro který byla zřízena i učebna. Ve školním roce 2006/07 se dosavadní obory rozšířily o Technické lyceum. Největší změna zasáhla DM. Protože se snížil počet ubytovaných žáků, byli všichni přestěhováni do 1. poschodí, 2. patro se pronajalo ZUŠ Duchcov.

 

HISTORIE SAMOSTATNÉHO GYMNÁZIA

 

 1919 – 1938

20. listopadu 1920 bylo poslanci mladé republiky navrženo, aby byla v Duchcově zbudována samostatná budova českého gymnázia. Třídy s českým vyučovacím jazykem byly totiž doposud umístěny v budově gymnázia německého. V letech 1924 – 26 proto proběhla výstavba nové budovy podle projektu architekta Ladislava Skřivánka, který navrhl moderní stavbu v národním slohu. K užívání byla předána v roce 1927.

 

1939 – 45

Válečná léta okupace znamenala pro české gymnázium konec činnosti. Fasáda v národních barvách červené a bílé byla přetřena na šedou. Obnovení pedagogické činnosti  přišlo až s osvobozením.

 

1946 – 1970

V poválečném období v budově působila jedenáctiletá střední škola, střední všeobecně vzdělávací škola s tříletou dobou studia a gymnázium. V šedesátých letech se dokonce objevila snaha zavést v Duchcově gymnázium osmileté. Tato iniciativa však nebyla úspěšná a budova v péči socialistického státu chátrala.

 

1970 – 1989

V sedmdesátých letech došlo k výraznému oživení. Počet gymnaziálních tříd se zvýšil a škola začala prosperovat. Technický stav budovy se však i nadále zhoršoval.

 

1990 – 2009

Po revoluci došlo konečně k zásadní rekonstrukci budovy školy, zahrady a přilehlých staveb, která probíhala za plného provozu. Zároveň se otevřely první třídy osmiletého gymnázia. V prvním desetiletí nového milénia se však vlivem demografického vývoje pozvolna  snižovaly stavy žáků, proto vedení školy začalo uvažovat o spojení s blízkou průmyslovou školou, která se potýkala s obdobnými problémy.

 

 

SPOLEČNÁ HISTORIE

V roce 2009 vznikl společný projekt sloučení gymnázia a průmyslové školy, v roce 2011 už existuje jediná společná instituce Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov působící dosud v obou původních budovách. Od roku 2013 probíhá stěhování průmyslovky do budovy gymnázia. Celý proces je ukončen až v září 2014.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.